Sprawozdania finansowe

Zgodnie z treścią § 34 ust. 9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. poz. 1911) publikujemy sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, oraz łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 27 ust. 1 i 4.

Podpisał: Arkadiusz Pranga
Dokument z dnia: 15.09.2020
Dokument oglądany razy: 2 744
Opublikował: Arkadiusz Pranga
Publikacja dnia: 21.12.2020, 12:35
Wydruk ze strony: megabip.liceum1.pl z dnia: 20.06.2024 10:39:07