Zastrzeżenia prawne

Informujemy, że dane zawarte na stronie megabip.liceum1.pl oraz stronach z nim "zlinkowanych" służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym zgodnym z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi BIP.

Znaki graficzne i logotypy wykorzystane w stronie BIP mogą stanowią własność ich autorów. Słupski Ośrodek Kultury nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, tekst .jedn. z późn. zm.).
Podpisał: Arkadiusz Pranga
Dokument z dnia: 21.12.2020
Dokument oglądany razy: 2 130
Opublikował: Arkadiusz Pranga
Publikacja dnia: 21.12.2020, 10:43
Wydruk ze strony: megabip.liceum1.pl z dnia: 26.05.2024 05:30:21