Sprawozdania finansowe

To jest archiwalna wersja strony z dnia 15.09.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: uaktualnienie

Zgodnie z treścią § 34 ust. 9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. poz. 1911) publikujemy sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, oraz łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 27 ust. 1 i 4.


Opublikował: Arkadiusz Pranga
Publikacja dnia: 21.12.2020, 12:12
Dokument oglądany razy: 947
Podpisał: Arkadiusz Pranga
Dokument z dnia: 15.09.2020