Sprawozdania finansowe

To jest archiwalna wersja strony z dnia 15.09.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: uaktualnienie

Zgodnie z treścią § 34 ust. 9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. poz. 1911) publikujemy sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, oraz łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 27 ust. 1 i 4.


Załączniki:
  1. INFORMACJA DODATKOWA 2019.pdf (21.12.2020, 12:34) - pobrań: 210
  2. Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf (21.12.2020, 12:34) - pobrań: 193
  3. ZESTAWIENIE ZMIAN - FUNDUSZ 2019.pdf (21.12.2020, 12:33) - pobrań: 220
  4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019.pdf (21.12.2020, 12:33) - pobrań: 206
  5. BILANS 2019.pdf (21.12.2020, 12:32) - pobrań: 190
Opublikował: Arkadiusz Pranga
Publikacja dnia: 21.12.2020, 12:12
Dokument oglądany razy: 511
Podpisał: Arkadiusz Pranga
Dokument z dnia: 15.09.2020